Xidmətlər

  Kompüter kursları
  Mühasibat kursları
  Tərcümə xidməti
  Kompüter xidmətləri
  Conversation Clubs
  Dil kursları
  Online dərslər
  Bank işi
  Dəqiq fənlər
  Dövlət Qulluğu
Google+

Məntiq kursları

İnsan təfəkkürünün malik olduğu metod və vasitələr nə qədər zəngin olursa, onlardan səmərəli istifadə edilməsi imkanları da bir o qədər artır. Düzgün təfəkkürün forma və qanunlarından bəhs edən  məntiq elminin köməyi olmadan isə bu vəzifənin uğurlu həlli qeyri-mümkündür. Məntiqi bilən adam düzgün və dəqiq fikirləşməyi bacarır, onun mühakiməsi aydın və səlis olur. Məntiqi təfəkkür bu və ya digər şəxsə öz mühakimələrinin doğruluğunu sübut etmək, başqalarının fikirlərini düzgün qiymətləndirmək, onlardakı yalanı aşkara çıxarmaq imkanı verir.

Piramida Təhsil Mərkəzi məntiqi təfəkkürə sahib olub, yüksək intellektlə düşünmək istəyənlərə məntiq kursları təklif edir. Bizim mərkəzdə məntiq kursları aşağıdakı istiqamətlərdə tədris olunur:

 

Ø            Liseylərə hazırlıq

Ø            Ümumi məntiqi hazırlıq

Ø            Magistr imtahanlarına hazırlıq

 

Liseylərə hazırlıq - İlkin olaraq sadə məntiqi keçidlər tədris olunur və tələbələr məsələ və misalların həlli metodikası ilə tanış olurlar.

Ümumi məntiqi hazırlıq - Məntiqi düşünmə qabiliyyəti inkişaf etdirilərək məntiqi təfəkkür formalaşdırılır. İxtisasdan və maraqdan asılı olaraq məntiq dərsləri tədris olunur.

Magistr hazırlığı - Dövlət imtahanlarına uyğun olaraq  tərtib olunmuş proqram tədris olunur.

Xəbərlər

30:09:2011
Sosial şəbəkələr və onların insan həyatında rolu
10:09:2011
Piramida Təhsil Mərkəzi ilə Dr.Web antivirus proqram təminatı şirkəti arasında 2 tərəfli əməkdaşılıq müqaviləsi imzalanmışdır.
11:06:2010
Bu həftənin mövzusu Futboldu

Partnyorlar

 
 
 

web analyzer