Xidmətlər

  Kompüter kursları
  Mühasibat kursları
  Tərcümə xidməti
  Kompüter xidmətləri
  Conversation Clubs
  Dil kursları
  Online dərslər
  Bank işi
  Dəqiq fənlər
  Dövlət Qulluğu
Google+

 Yapon Dili Kursları

Son zamanlar şərq dillərinə ehtiyac getdikcə çoxalır, xüsusən bu özünü ən çox yapon dilində göstərir. Ali təhsil müəssisələrində yapon dili filologiyasına qəbul və bu dili xarici dillər arasında öyrənmək istəyənlərin sayı ildən ilə artır. Yapon dilindən dünyada 140 milyona yaxın insan istifadə edir. Yapon dili Tayvan, Cənubi Koreya Şimali Koreya, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistanda yayılmışdır. Yapon dili altay dil qrupuna yaxındır, lakin bu dilin dünyada eyni analoqu yoxdur. Yapon dilinin yazılışı çətin hesab olunur. Müasir yapon dili 3 yerə bölünür: Kandzi-çin heroqriflərindən götürmələrin əsasında yaradılmışdır. Kandzinin əsasında 2 hecalı yazılış-kiraqanakataqana mövcuddur. Yazılışın hər bir növü ayrıca sözlərin və söz hissəsinin yazılışında istifadə edilir. Normal yapon yazılış qaydası bu üç növ yazılışın qarışığı kimi tanınır. “Piramida Təhsil Mərkəzi” yapon dilini, yapon ailə mədəniyyətini öyrənməyi arzu edənləri - yapon dili kurslarına dəvət edir. Yapon dilini bilməklə siz özünüz üçün parlaq gələcək və karyera qura bilərsiniz.

       “Piramida Təhsil Mərkəzi”ndə yapon dili kursları yüksək ünsiyyət metodikalarına və vərdişlərinə malik təcrübəli müəllimlər tərəfindən ünsiyyət metodikası üzrə aparılır. Hazırlıq müddətində dinləyicilər öz aralarında və müəllim ilə yapon dilində danışacaqlar və həmçinin yapon dilində tədris vasitələrindən istifadə edəcəklər. Bu yanaşmanın hesabına bizim tələbələrimiz tez bir zamanda ünsiyyət və gündəlik danışıq bacarıqlarına yiyələnəcəklər. Tədris prosesi çox səviyyəli sistem üzrə aparılır. Bu dili bilməyən tələbələr tədrisə 0 səviyyəsindən başlayır. Yapon dilini haçansa öyrənən tələbələr  üçün isə şifahi və yazılı testdən keçməyi və onun nəticəsinə uyğun olaraq qaldığı səviyyədən başlamağı məsləhət görürük.

Tələbələrin Tədris prosesi 5 səviyyəli sistem üzrə aparılır.

  1. Başlanğıc səviyyə (iki mərhələyə bölünür)
  2. İlkin orta təhsil səviyyəsi
  3. Orta səviyyə
  4. Orta səviyyədən yüksəkə doğru
  5. Yüksək, təkmilləşdirilmiş səviyyə

 

Piramida Təhsil Mərkəzi” ndə - yapon dili kurslarının istiqamətləri:

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Yapon dilinin ümumi kursu

Yapon dilinin ümumi kursu çoxmərhələlidir və 5 mərhələdən ibarətdir. Tədris ilkin (sıfır) səviyyədən başlayaraq daha mükəmməl səviyyəyə qədər keçilir. Yapon dilinin ümumi kursu geniş dinləyici auditoriyasına yönəldilmişdir ki, bu da yapon dilinin bütün aspektlərdən tədrisini nəzərdə tutur. Hər bir məşğələdə yazılış, qrammatika və yeni leksik əmsallardan istifadə edilir, xüsusən də nitqin inkişafına diqqət verilir. Hər bir səviyyəni bitirəndən sonra tələbələr imtahan verir və növbəti səviyyəyə keçirlər.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Yapon dilinin danışıq kursu

Yapon dili danışıq kursunun tədrisi bu dili orta səviyyədə bilənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kursda dinləyicilər söz ehtiyatını artırmaq hesabına yapon dilində əlavə danışıq vərdişlərinə yiyələnəcəklər və dil baryerini aradan götürəcəklər. Biz məşğələlərdə müzakirə üçün böyük səpkidə mövzular təklif edirik və həmçinin tələbələr öz mövzularını da təklif edə bilərlər.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Yapon dilində Biznes kursları

Yapon dilinin biznes kursu biznes sahəsində fəaliyyət göstərən və bizneslə bağlı danışıqlar aparan və həmçinin orta səviyyədə bilən və biliklərini daha da dərinləşdirmək istəyən insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kurs müddətində dinləyicilər yapon dilində yapon iş adamlarına məxsus etiket qaydalarını, yapon dilində işgüzar fəaliyyətə dair sənədləşməni, prezentasiyalar yaratmağı, müsahibələr keçirməyi və işgüzar yazışmaları həyata keçirmək vərdişlərinə yiyələnəcəklər.


“Piramida Təhsil Mərkəzi” müəssisə və təşkilatlar üçün yapon dilinin korporativ tədrisini təklif edir və bu tədris həm müəssisə və təşkilatın ərazisində, həm də Piramida Təhsil Mərkəzinin sinif otaqlarında aparıla bilir. Yapon dili üzrə individual proqramın hazırlanması işin spesifikasiyasından və təşkilatın istəyindən asılı olaraq mümkündür.

Xəbərlər

30:09:2011
Sosial şəbəkələr və onların insan həyatında rolu
10:09:2011
Piramida Təhsil Mərkəzi ilə Dr.Web antivirus proqram təminatı şirkəti arasında 2 tərəfli əməkdaşılıq müqaviləsi imzalanmışdır.
11:06:2010
Bu həftənin mövzusu Futboldu

Partnyorlar

 
 
 

web analyzer