Xidmətlər

  Kompüter kursları
  Mühasibat kursları
  Tərcümə xidməti
  Kompüter xidmətləri
  Conversation Clubs
  Dil kursları
  Online dərslər
  Bank işi
  Dəqiq fənlər
  Dövlət Qulluğu
Google+

Riyaziyyatın özünəməxsus

gözəlliyi var...    (A.Kolmoqorov)

 Riyaziyyat

Riyaziyyat –qədim yunan sözü olan mathema sözündən götürülüb mənası biliklənmə, dərketmə kimi ifadə olunur. Bu elmin predmeti dəqiqlik olduğundan təbiətdəki normaları da öz predmetinə uyğun olaraq  analiz edir. Hal-hazırda riyaziyyat  elm və texnikanın müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur. İstər orta məktəblərdə, istərsədə digər tədris müəssisələrində riyaziyyat elminə daha dərindən yiyələnmək, onun gündəlik həyatda isifadə qaydalarını mükəmməl  bilmək zərurətə çevrilmişdir. Bütün bu yenilikləri nəzərə alaraq Piramida Təhsil Mərkəzi mükəmməl səviyyədə  riyaziyyat kursları təklif edir. Bizim mərkəzdə riyaziyyat müxtəlif səviyyələrdə tədris olunur:

 

Ø      Məktəbəqədər hazırlıq

Ø      İbtidai siniflərə hazırlıq

Ø      Litseylərə hazırlıq

Ø      Buraxılış imtahanlarına hazırlıq

Ø      Ali məktəblərə hazırlıq

Ø      Magistr hazırlığı

 

Məktəbəqədər hazırlıq - Riyaziyyat elminin predmeti ilə tanış olduqdan sonra ilkin olaraq sadə hesab əməliyyatları tədris olunur.

İbtidai siniflərə hazırlıq - Ədədlər, onlarla işləmək bacarığı və ilk riyazi qanunauyğunluqlar tədris olunaraq  sadə məsələlərin həlli metodları ilə tanış olurlar.

Litseylərə hazırlıq - Tənliklər, onların həlli metodları, eləcə də məntiqi çalışmalarla   işləmək bacarığı formalaşdırılır.

Buraxılış imtahanlarına hazırlıq - Tam məktəb proqramı üzrə tərtib olunmuş metodiki proqram tədris olunur.

Ali məktəblərə hazırlıq- Bütün məktəb proqramı tədris olunaraq imtahan şəraitində proqduktiv işləmək bacarığı formalaşdırılır.

Magistr hazırlığı - Tam riyaziyyat kursu tədris olunaraq məntiqi təfəkkur inkişaf etdirilir.

Xəbərlər

30:09:2011
Sosial şəbəkələr və onların insan həyatında rolu
10:09:2011
Piramida Təhsil Mərkəzi ilə Dr.Web antivirus proqram təminatı şirkəti arasında 2 tərəfli əməkdaşılıq müqaviləsi imzalanmışdır.
11:06:2010
Bu həftənin mövzusu Futboldu

Partnyorlar

 
 
 

web analyzer