Xidmətlər

  Kompüter kursları
  Mühasibat kursları
  Tərcümə xidməti
  Kompüter xidmətləri
  Conversation Clubs
  Dil kursları
  Online dərslər
  Bank işi
  Dəqiq fənlər
  Dövlət Qulluğu
Google+

İspan dili sizə xüsusi imkanlar dünyasını açır.

Piramida təhsil mərkəzindəki ispan dili kursları özündə İspaniyanın ən nüfuzlu nəşriyyatlarının ən yaxşı dərsliklərini və tamamlayıcı materiallarını cəmləşdirən və ispan dilinin xarici dil kimi öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş kombinasiya edilmiş metodikaya əsaslanır ki,hər bir ayrı hadisənin özəlliklərinə uyğun şəkildə tam və effektiv kurs yaratmağa imkan verir.

İspan dili kursları hamı üçün münasibdir.İspan dili roman dilləri arasıda ən asanıdır.Çoxlu sayda qaydasız formaların olmasına baxmayaraq,onun fel sistemi italyan dilindən,fonetikası isə fransız dilindən asandır.İspaniyanın və Latın Amerikasının dilləri arasında tələffüzdə və leksikada müəyyən fərqlər mövcud olsa da,bu onların bir-birini qarşılıqlı şəkildə anlamasına mane olmur.Bizim ispan dili kurslarında klassik ispan dili,yəni kasteyano tədris olunur.Bizim kurslarda dilin öyrənilməsində ünsiyyətə əsaslanan müasir yanaşmadan istifadə edirik.Bu o anlama gəlir ki,tələbələr ispan dilini heç bir passiv əzbərçilik olmadan,dili danışıqda istifadə edərək öyrənirlər.

Biz ən çox onu istəyirik ki,bizim dil kursları sizə yalnız nəzəriyyə deyil,eyni zamanda praktik dil bilikləri və ispan dilini anlamaq və öz fikirlərini bizə dəqiq çatdırmaq imkanı versin.Bizim təcrübəli və məqsədyönlü müəllim heyəti maksimum səylərini sərf edirlər ki,sizin ispan dili tədrisiniz yalnız effektiv deyil,eyni zamanda xoşagələn olsun.

Bütün dərsliklər İspaniyanın tanınmış universitetlərinin ən yaxşı filoloqları tərəfindən  hazırlanmışdır.Tədris mərkəzinin metodik bölməsi bugünkü gün üçün bütün mümkün texniki imkanlara malikdir(audio,video,İnternet,multimediya materialları,peyk televiziyası).

Bütün arzu edənləri bizim Tədris Mərkəzini seçməyə dəvət edirik.


Xəbərlər

30:09:2011
Sosial şəbəkələr və onların insan həyatında rolu
10:09:2011
Piramida Təhsil Mərkəzi ilə Dr.Web antivirus proqram təminatı şirkəti arasında 2 tərəfli əməkdaşılıq müqaviləsi imzalanmışdır.
11:06:2010
Bu həftənin mövzusu Futboldu

Partnyorlar

 
 
 

web analyzer